Ben jij een tweedejaars MIK student en ben je nog opzoek naar een stage voor volgend jaar? Dan kan dat bij Sectra. Kijk hieronder voor de opdrachten die zij aanbieden. Bij interesse stuur een mailtje naar monique.meijn@sectra.com.

1.    Global workflow test app

Introductie: Ieder ziekenhuis met Sectra software (Opslag en bekijken Medische Beeldvorming) krijgt om de ca 18 maanden te maken met een software upgrade. De upgrade zelf omvat altijd een moment van ‘down-tijd’ waarin de servers en werkstations van nieuwe versies worden voorzien + finale ‘workflowtest’ die wordt uitgevoerd door applicatiebeheerders en key-users. Zodra deze succesvol is afgerond wordt het systeem weer vrijgegeven en kan het ziekenhuis weer gebruikmaken van het systeem.

Opdracht: Tijdens een eerdere stage is een app ontwikkeld die momenteel wordt gebruikt bij het testen bij upgrades. Deze app zal naar verwachting per 2021 uitgebreid en klaargemaakt worden voor internationaal gebruik. We zijn op zoek naar een student die het leuk lijkt verder te bouwen aan deze app en het succes ervan te meten op internationaal niveau.

2.    Mammography Structured Reporting

Introductie: Borstfoto’s worden in nagenoeg alle ziekenhuizen gemaakt. Veel verwijzingen komen ook voort vanuit de landelijke borstkankerscreening. Daarmee staat het verslag van een mammografie ook niet op zichzelf maar is een belangrijke schakel in de keten van zorg rondom borstkanker.

Opdracht: Tijdens een eerdere stage is een template ontwikkeld voor het verslaan van een mammografie op een gestructureerde manier. Deze gestructureerde data moet verder ontsloten worden via gestandaardiseerde koppelingen in het werkproces (integratie met EPD) binnen het ziekenhuis en daarbuiten (terugkoppeling landelijke screening). We zijn op zoek naar een student die het leuk lijkt de ingezette ontwikkeling vorm te geven tot een bruikbaar product voor de radioloog en de zorgketen daaromheen.

3.    Structured Reporting

Introductie: Radiologen en andere specialismen zijn van oudsher gewend hun bevindingen in de vorm van tekst aan elkaar over te dragen. De voordelen van het gestructureerd vastleggen van data zijn evident.

Opdracht: Tijdens een eerdere stage is een template ontwikkeld voor het verslaan van een mammografie op een gestructureerde manier. Dit biedt aanknopingspunten om de vleugels breder uit te slaan naar andere vakgebieden binnen de radiologie en daarbuiten. We zijn op zoek naar een student die aan de basis wil staan van de ontwikkeling hiervan.

4.    Structured Reporting Development

Introductie: Het ontwikkelen van gestructureerde verslaglegging is een arbeidsintensief proces waarbij de nadruk op de techniek ligt en pas in de tweede plaats op het vereenvoudigen en verbeteren van het zorgproces. Daarnaast wordt het resultaat veelal enkel ingezet binnen een enkel ziekenhuis terwijl er tussen de verschillende ziekenhuizen ook veel overeenkomsten zijn in het zorgproces. Hier liggen kansen voor verbetering.

Opdracht: Ontwikkel een systeem waarbij artsen en ziekenhuizen van elkaars expertise kunnen profiteren om verslaglegging binnen Nederland en daarbuiten naar een hoger niveau te tillen. Dit behelst voor een deel het ontwerpen van een systeem voor het ontwikkelen van structured reporting templates, anderzijds om deze templates onderling uit te kunnen wisselen. Bouw jij hieraan mee?

 

5. Projectdocumentatie automatiseren

Introductie: Een project waarin het Sectra PACS wordt geïnstalleerd bij onze klanten (ziekenhuizen) bestaat uit een verzameling samenhangende projecten die erop gericht is om één of meer business doelen (bijvoorbeeld: patiënten die sneller de uitslag krijgen van het onderzoek dat ze hebben gehad) te bereiken. Voor de uitvoer van het project is documentatie ontwikkeld, die per project wordt aangepast naar wensen van de klant en van Sectra. Veel van deze documentatie komen samen in interne projecttooling (voornamelijk o.b.v. Microsoft 365, zoals SharePoint).

Opdracht: Uitzoeken en (mee)opzetten van een platform en zó in te richten dat zowel klanten- als interne documentatie binnen één project worden bewaard/bewerkt met daaroverheen een autorisatie laag. Na het vaststellen en opzetten ga je je oplossing daadwerkelijk ook inzetten tijdens een project bij één van onze klanten, zodat je kunt bepalen hoe je het nog meer kunt optimaliseren en bijschaven.

 

Let op: Deze stage(opdracht) is mogelijk niet door de opleiding goedgekeurd en dient eerst te worden gevalideerd door de stagecoördinator.​