Concrete handvatten voor een vliegende start in jouw Zorg-ICT carrière! Met het Young Professional Programma maakt Furore jouw overgang van studie naar je eerste baan kleiner. In twee jaar tijd krijg je praktische kennis en kunde aangeboden om de stap van Young Professional naar Professional te maken. Hoe? Onder andere met focusdagen, trainingen, coaching en continue kennisdeling.

Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.