De stuurgroep internationalisering zoekt een enthousiaste student om mee te denken bij
ontwikkelingen van internationalisering in het onderwijs van de Faculteit der Geneeskunde van de
UvA.

Wat wordt er verstaan onder internationalisering in het onderwijs?

Het integreren van internationale, interculturele of mondiale dimensie in doel, functies en levering
van onderwijs, om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek voor alle studenten en personeel te
verbeteren en om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Er zijn twee vormen:
te weten- de afreizende student (Mobility) en de thuisblijvende student (AT home), waarbij
wederkerigheid bij beide vormen nagestreefd wordt.

Wat vragen we van je?

 Interesse op het gebied van (nieuwe) ontwikkelingen in- en het inpassen van
internationalisering in het onderwijs
 Sterke communicatieve vaardigheden
 Goed ingebed zijn in het studenten netwerk (afstemming met achterban zoals MFAS,
Studentenraad, Onderwijs Commissie, IFMSA).
 Student: geneeskunde of MIK,- bij voorkeur 2e of ouderejaars
 Gemiddeld 1 uur per week tijd (input leveren op voorstellen, advies, vergaderen)
Interesse?

Mocht je het inspirerend vinden om aan bovenstaande een bijdrage te leveren, dan willen we je
vragen te solliciteren vóór vrijdag 4 februari 2022. Je kunt je motivatie en CV sturen naar:
e.j.beune@amsterdamumc.nl t.a.v. Dr Erik Beune (beleidsadviseur Internationalisering)

 

  • Stuurgroep Internationalisering
  • Amsterdam
  • website
  • 1 uur per week