Volksgezondheid en gezondheidszorg #3

Volksgezondheid en gezondheidszorg #3

€84€45
Author:
Tag: Module 1.1
ISBN: 9789035234451

Niet in geschreven of gemarkeerd. Hardcover. Code voor StudieCloud niet gebruikt.

About the Book

Hoe heeft onze gezondheid zich de afgelopen decennia ontwikkeld en hoe is deze in vergelijking met andere landen? Wat zijn de belangrijkste gezondheidsrisico’s, nu en in de komende jaren? Wat is de bijdrage van preventieve en curatieve gezondheidszorg aan onze gezondheid en hoe kan die verder worden verbeterd? Wat houdt de stelselwijziging in de Nederlandse gezondheidszorg eigenlijk in? Deze en veel andere vragen worden in dit boek helder geanalyseerd en beantwoord. Volksgezondheid en Gezondheidszorg is primair geschreven als leerboek voor studenten Geneeskunde en studenten Gezondheidswetenschappen, maar is ook goed leesbaar voor iedereen die, al dan niet beroepshalve, op de hoogte wil blijven van recente ontwikkelingen in de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Dit boek slaat een brug tussen medische en epidemiologische kennis enerzijds en kennis over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg anderzijds. Vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied is de zesde druk geheel herzien. Het boek bevat een schat aan actuele gegevens over alle besproken onderwerpen. Het omvat drie delen: Volksgezondheid, Preventie en Gezondheidszorg. Verder zijn er tien thematische bijdragen, o.a. over gezondheid van de jeugd, forensische geneeskunde, gezondheidsrecht en etnische verschillen in gezondheid. Over de redactie: Prof.dr. J.P. Mackenbach is als hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg verbonden aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Prof.dr. K. Stronks is als hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde verbonden aan het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam. Aan dit boek werkte een groot aantal deskundigen mee. Maak ook gebruik van de toevoegingen in de onlineleeromgeving StudieCloud. Kijk hiervoor op www.studiecloud.nl.