Handleiding Medisch Wetenschappelijk Onderzoek #5

Handleiding Medisch Wetenschappelijk Onderzoek #5

€36€20
Author:
Tags: Module 1.1, Module 1.2, Module 1.4
ISBN: 9789035231900

Boek voor module 1.1, 1.2 en 1.4. Niet in geschreven of gemarkeerd. StudieCloud code gebruikt. Paperback.

About the Book

De moderne geneeskunde is in belangrijke mate gefundeerd op resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe inzichten in preventie, diagnose en prognose van ziekten kunnen alleen tot stand komen door degelijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Evenzo kan de effectiviteit van een behandeling alleen door middel van goed onderzoek worden geëvalueerd. Kortom, medisch-wetenschappelijk onderzoek onderbouwt de toepassing van geneeskunde.

Op basis van een 12-stappenplan biedt de Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek de lezer een praktische handreiking bij de opzet en uitvoering van onderzoek.

Deze druk van Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek is geheel geactualiseerd. Er ligt nu meer nadruk op het motief voor het onderzoek en daarmee op de vraag naar de maatschappelijke impact. Het aantal vormen van onderzoek is uitgebreid en de rol van toeval bij fundamenteel mechanistisch onderzoek wordt behandeld. Met name het hoofdstuk Literatuur en literatuuronderzoek heeft ingrijpende wijzigingen ondergaan. De manier van wetenschappelijke informatieverzameling is de laatste jaren fundamenteel veranderd. In dit hoofdstuk wordt expliciet ingegaan op het gebruik van wetenschappelijke informatie ter ondersteuning van de patiëntenzorg.

Aan deze druk is een onlineomgeving toegevoegd: Studiecloud. De lezer kan via deze internetsite voortdurend beschikken over dit aanvullende materiaal zoals extra oefenvragen, samenvattingen en deep links met betrouwbare informatie, samengesteld door de auteurs van het boek. Deze site is te bereiken via www.Studiecloud.nl, en vanaf 1 augustus 2012 is de scratchcode uit het boek te gebruiken.

Over de auteurs
Prof. Zielhuis en prof. Van Riel zijn werkzaam op het UMC St Radboud in Nijmegen, respectievelijk als epidemioloog, bioloog en reumatoloog. Prof. Heydendael, emeritus hoogleraar psychologie, en dr. Maltha, gepensioneerd bioloog, waren eveneens aan het UMC St Radboud verbonden. De auteurs zijn allen tientallen jaren betrokken bij het methodologieonderwijs en de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek aan de medische faculteit.