Boekenlijst MI

Bachelor Medische Informatiekunde

Jaar 1

1.1 – Inleiding Medische Informatiekunde

 • P. Taylor. From Patient data to medical knowledge. Blackwell Publishing. 2006. 1e druk.
 • Mackenbach P, Stronks K. Volksgezondheid en Gezondheidszorg. Elsevier Gezondheidszorg. 2012. 6e druk. ISBN 978 90 352 34451 1.
 • J.G. Brookshear, Computer Science, an overview. 11th edition 2012.  ISBN: 9780132569033
 • Zielhuis GA, Heydendael PHJM, Maltha JC, van Riel PLCM. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. Elsevier Gezondheidszorg. 2010. ISBN. 978 90 352 31900. 6e herziene druk.

1.2 – Biomedische basisprincipes

 • E.N. Marieb: Human Anatomy and Physiology, The Benjamin/Cummings Publ. Comp. inc., Redwood City, California, 9th edition, 2012. ISBN-13: 9780321799173.
 • G.A. Zielhuis et al: Handleiding medisch wetenschappelijk onderzoek, 6e druk, 2010. ISBN: 9789035231900

1.3 – Inleiding programmeren en logica

 • C. Horstmann: Java Concepts, Wiley, 6th edition 2010. ISBN 978-0-470-56519-1J.G.
 • Brookshear: Computer Science, An Overview, Addison-Wesley, 11th edition 2012. ISBN-10: 0132569035, ISBN-13: 9780132569033

1.4 – Het geneeskundig proces – eerste lijn

 • Goosen M, Schoordijk F. Basisvaardigheden academisch schrijven. Uitgeverij Coutinho , 2014. ISBNr 9789046903926.
 • Zielhuis GA, Heydendael PHJM, Maltha JC, Van Riel PLCM. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. Elsevier Gezondheidszorg. 2010. ISBNr 978-90-352-3531-4. 7e herziene druk.

Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM (red). Het geneeskundig proces. Elsevier,vijfde druk, 2014. ISBN: 978-90-352-3800-8.

1.5 – Voortgezet programmeren en wiskunde

 • M. Weiss, Data structures and Problem Solving Using Java, Fourth Edition, Pearson, 2010, ISBN 0-321-54622-9
 • J. Grasman, Wiskundige Methoden Toegepast, Epsilon, 1999, ISBN 9050410537.

1.6 – Medische basisprincipes

 • E.N. Marieb: Human Anatomy and Physiology, The Benjamin/ Cummings Publ. Comp. inc., Redwood City, California, 8th edition 2010. ISBN 10:0-321-60261-7

Jaar 2

2.1 – Databases en computernetwerken

 • Elmasri, R., Navathe, S. B. Fundamentals of Database Systems: Global Edition. Pearson Higher Education, 6e editie, 2011, ISBN-10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208
 • Mathijssen, R. L., Truijen J. H. H. M. Computernetwerken en Datacommunicatie. Academic Service, Schoonhoven, 5-de druk, 1997, ISBN 9039502935

2.2 – Klinische epidemiologie en biostatistiek

 • L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen en G.A. Zielhuis: Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen, 5e druk 2005 of later. ISBN 90-313-1879-5.
 • Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance. Blackwell Science, Oxford, 2000. ISBN 0-632-05075-6

2.3 – Het geneeskundig proces – derde lijn

 •   E.N.Marieb:Human Anatomy and Physiology, 6th Edition 2004, Pearson Benjamin Cummings, ISBN 0-321 204131-1

2.4 – Registratie en classificatie

 • Geen verplichte boeken

2.5 – Software Engineering theorie

 • I. Sommerville (2016). Software Engineering. 10th edition, Pearson. ISBN 978-1-292-09613-6
 • P. Stevens en R. Pooley (2006) Using UML; Software Engineering with objects and components, 2 nd edition, Addison-Wesley. ISBN 0321269675

2.6 – Software Engineering project

 • Geen verplichte boeken

Jaar 3

3.1 – Artificiële intelligentie

 • Geen verplichte boeken

3.2 – Volksgezondheid en gezondheidszorg

 • Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Health Policy (2e editie). Open University Press.
 • Mackenbach JP, Stronks K. Volksgezondheid en Gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum, 2016, 8ste geheel herziene druk ISBN 978 9036 813 198

3.3 – Informatie in medische beelden

 • N. Efford: Digital Image Processing, a practical introduction using Java, Addison-Wesley, 2000, ISBN 0-201-59623-7

3.4 – E-Health

 • Geen verplichte boeken

3.5 – Strategische informatiemanagement

 • A. Winter. et al. Health Information Systems, Architectures and Strategies, Second edition London: Springer..2011. ISBN: 978-1-84996-440-1

Master Medical Informatics

Year 1

Semester 1

 • Friedman and Wyatt. Evaluation Methods in Biomedical Informatics: Chapter 9 Subjectivist Approaches to Evaluation

Semester 2

 • Drummond MF, Sculper MJ. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 4e druk, 2015 
 • Patel VL, Kannampallil TG, Kaufman SR. Cognitive Informatics in Biomedicine. Human Computer Interaction in Healthcare (chapters 1, 2, 5, 6, 7, 8)

Year 2

 • No mandatory books