About daanderegt

This author has not yet filled in any details.
So far daanderegt has created 15 blog entries.

Stage lopen bij sectra

Ben jij een tweedejaars MIK student en ben je nog opzoek naar een stage voor volgend jaar? Dan kan dat bij Sectra. Kijk hieronder voor de opdrachten die zij aanbieden. Bij interesse stuur een mailtje naar monique.meijn@sectra.com.

1.    Global workflow test app

Introductie: Ieder ziekenhuis met Sectra software (Opslag en bekijken Medische Beeldvorming) krijgt om de ca 18 maanden te maken met een software upgrade. De upgrade zelf omvat altijd een moment van ‘down-tijd’ waarin de servers en werkstations van nieuwe versies worden voorzien + finale ‘workflowtest’ die wordt uitgevoerd door applicatiebeheerders en key-users. Zodra deze succesvol is afgerond wordt het systeem weer vrijgegeven en kan het ziekenhuis weer gebruikmaken van het systeem.

Opdracht: Tijdens een eerdere stage is een app ontwikkeld die momenteel wordt gebruikt bij het testen bij upgrades. Deze app zal naar verwachting per 2021 uitgebreid en klaargemaakt worden voor internationaal gebruik. We zijn op zoek naar een student die het leuk lijkt verder te bouwen aan deze app en het succes ervan te meten op internationaal niveau.

2.    Project-flow 2.0

Introductie: Een project waarin het Sectra PACS wordt geïnstalleerd bij onze klanten (ziekenhuizen) duurt een aantal maanden. In deze periode worden diverse onderdelen geïntroduceerd, besproken en opgeleverd of geïnstalleerd. Van geïnstalleerde software, tot applicatie instellingen en van workflow analyses tot eindgebruiker trainingen.

Opdracht: Je begint de stage met een introductie van het zgn. deployment proces door mee te lopen bij een project. Samen met diverse projectbetrokkenen denk je mee over het optimaliseren van dit proces; Denk bijvoorbeeld aan het maken van een dashboard of overzicht van openstaande acties, op te leveren (deel)producten of gemaakte besluiten. Je krijgt de mogelijkheid je op te leveren product tijdens een project(onderdeel) in te zetten en het succes ervan te meten.

3.    SLA-o-meter

Introductie: Binnen het Service Level Agreement (SLA – contract) die Sectra met haar klanten heeft zijn vele afspraken vastgelegd, zoals: Hoe lang mag je doen over het oplossen van een issue? Na hoeveel tijd voeren we een aangevraagde klus uit? Binnen hoeveel tijd worden rekeningen betaald? Etc.

Opdracht: Op basis van interviews ga je op zoek naar wie welke gegevens waar zou willen zien en vanuit welke bron dit afkomstig is. Deze informatie wordt gebundeld tot inzichtelijke rapportages (en/of dashboard) die antwoord geven op de belangrijkste ‘SLA-vragen’.

4.    Mammography Structured Reporting

Introductie: Borstfoto’s worden in nagenoeg alle ziekenhuizen gemaakt. Veel verwijzingen komen ook voort vanuit de landelijke borstkankerscreening. Daarmee staat het verslag van een mammografie ook niet op zichzelf maar is een belangrijke schakel in de keten van zorg rondom borstkanker.

Opdracht: Tijdens een eerdere stage is een template ontwikkeld voor het verslaan van een mammografie op een gestructureerde manier. Deze gestructureerde data moet verder ontsloten worden via gestandaardiseerde koppelingen in het werkproces (integratie met EPD) binnen het ziekenhuis en daarbuiten (terugkoppeling landelijke screening). We zijn op zoek naar een student die het leuk lijkt de ingezette ontwikkeling vorm te geven tot een bruikbaar product voor de radioloog en de zorgketen daaromheen.

5.    Structured Reporting

Introductie: Radiologen en andere specialismen zijn van oudsher gewend hun bevindingen in de vorm van tekst aan elkaar over te dragen. De voordelen van het gestructureerd vastleggen van data zijn evident.

Opdracht: Tijdens een eerdere stage is een template ontwikkeld voor het verslaan van een mammografie op een gestructureerde manier. Dit biedt aanknopingspunten om de vleugels breder uit te slaan naar andere vakgebieden binnen de radiologie en daarbuiten. We zijn op zoek naar een student die aan de basis wil staan van de ontwikkeling hiervan.

6.    Structured Reporting Development

Introductie: Het ontwikkelen van gestructureerde verslaglegging is een arbeidsintensief proces waarbij de nadruk op de techniek ligt en pas in de tweede plaats op het vereenvoudigen en verbeteren van het zorgproces. Daarnaast wordt het resultaat veelal enkel ingezet binnen een enkel ziekenhuis terwijl er tussen de verschillende ziekenhuizen ook veel overeenkomsten zijn in het zorgproces. Hier liggen kansen voor verbetering.

Opdracht: Ontwikkel een systeem waarbij artsen en ziekenhuizen van elkaars expertise kunnen profiteren om verslaglegging binnen Nederland en daarbuiten naar een hoger niveau te tillen. Dit behelst voor een deel het ontwerpen van een systeem voor het ontwikkelen van structured reporting templates, anderzijds om deze templates onderling uit te kunnen wisselen. Bouw jij hieraan mee?

 

7. Projectdocumentatie automatiseren

Introductie: Een project waarin het Sectra PACS wordt geïnstalleerd bij onze klanten (ziekenhuizen) bestaat uit een verzameling samenhangende projecten die erop gericht is om één of meer business doelen (bijvoorbeeld: patiënten die sneller de uitslag krijgen van het onderzoek dat ze hebben gehad) te bereiken. Voor de uitvoer van het project is documentatie ontwikkeld, die per project wordt aangepast naar wensen van de klant en van Sectra. Veel van deze documentatie komen samen in interne projecttooling (voornamelijk o.b.v. Microsoft 365, zoals SharePoint).

Opdracht: Uitzoeken en (mee)opzetten van een platform en zó in te richten dat zowel klanten- als interne documentatie binnen één project worden bewaard/bewerkt met daaroverheen een autorisatie laag. Na het vaststellen en opzetten ga je je oplossing daadwerkelijk ook inzetten tijdens een project bij één van onze klanten, zodat je kunt bepalen hoe je het nog meer kunt optimaliseren en bijschaven.

Student Assessor

Vacature: bijbaan masterstudent medische informatiekunde

 

Ben jij, masterstudent medische informatiekunde, op zoek naar een afwisselende, flexibele bijbaan die perfect aansluit bij je studie en je veel mensen binnen je vakgebied leert kennen? Dan zijn wij op zoek naar jou! DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) is een landelijke registratie van patiënten die in het ziekenhuis gecontroleerd worden voor diabetes mellitus. De data worden direct vanuit de elektronische patiëntendossiers (EPD) verzameld in batches. Deze batches worden naar onze databewerker gestuurd, die de data verzamelt, versleutelt en bewaart. Het maken van deze batches vraagt veel inspanning van EPD-medewerkers in de ziekenhuizen.

 

Waar houd jij je mee bezig?

Jij zult op locatie de EPD-medewerkers van nieuw aangesloten ziekenhuizen ondersteunen bij het maken van de batches. Daarnaast zal je samen met ons oplossingen bedenken voor problemen waar EPD-medewerkers tegen aan lopen. Ook zal je helpen met het maken van een draaiboek voor de aanlevering van batches die in de toekomst zullen worden aangesloten.

 

Herken je je in het volgende profiel?

– Masterstudent medische informatiekunde, bij voorkeur tweedejaars masterstudent

– Enthousiast, flexibel, creatief, communicatief sterk, betrouwbaar

– Beschikbaar voor minimaal 1 jaar, het liefst meerdere jaren.

 

Wat bieden wij?

– Een uitdagende en leerzame bijbaan per direct

– Vergoeding per aangesloten ziekenhuis en reiskostenvergoeding

 

Solliciteren of meer weten?

Stuur je CV en motivatie naar dr. C.L. Verheugt, afdeling vasculaire geneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC

E-mail: c.verheugt@amsterdamumc.nl

 

 

 • Amsterdam UMC, location Vumc/AMC
 • Amsterdam
 • Bijbaan

Geneesbase ontwikkelen

Geneesbase is een studenteninitiatief om toetsvragen van feedback te voorzien in een online leeromgeving. Wij willen een database bouwen waarin docenten vragen kunnen uploaden waarvan de kwaliteit gewaarborgd wordt middels peer-review. Wij zoeken iemand die een webapplicatie kan maken. Wil je meer weten? Check ons YouTubefilmpje hier  en hier.

De functie
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het maken van de webapplicatie waarin docenten vragen met feedback uploaden die door collegadocenten worden beoordeeld, alvorens andere docenten die de database raadplegen de vraag kunnen inzien.

Wij vragen
Wij zoeken een programmeur die zelfstandig kan werken en ervaring heeft met het bouwen van een webapplicatie.

Wij bieden
Wij bieden de mogelijkheid om mee te werken aan een vernieuwend initiatief. Initieel zal op de faculteit geneeskunde een pilot worden gestart welke kan resulteren in een publicatie. Het uiteindelijke doel is om een interfacultaire vragenbank te creëren. Het project biedt jou een samenwerking met geneeskundestudenten. Bij succes kan het model ook op andere faculteiten geïmplementeerd worden. Dit project helpt docenten (en wellicht uiteindelijk ook studenten) meer uit tentamens te halen en vormt een mooie aanvulling op je CV.

Jij biedt
Je beschikt over programmeervaardigheden. Wij vragen voor deze functie iemand die beschikt over een bachelor programmeren, medische informatiekunde of een soortgelijk diploma.

Jouw talent
Je vindt het een uitdaging om zelfstandig te werken en je houdt ervan om een vernieuwend initiatief vorm te geven. Hierin geniet je een bijzondere mate van vrijheid. Daarnaast werk je doelgericht, efficiënt en accuraat.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een parttime functie met een goed salaris (€750) en de mogelijkheid tot co-auteurschap. De deadline is in overleg te bespreken (tijdsindicatie 75 uur).

Contact
Enthousiast geworden? Neemt dan contact op met Abe Goedhart, Tobias Dekker en Jelmer Savelkoel. Dit kan via mailadres geneesbase@gmail.com.

 • Geneesbase

 • Amsterdam
 • Parttime

Student Assessor

Ben jij de UvA-student die het verschil gaat maken?

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam zoekt een studentassessor voor het academisch jaar 2020-2021.

Over de studentenmedezeggenschap aan de UvA

De studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. De studentenraden behartigen de belangen van studenten. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één centrale studentenraad. De Centrale Studentenraad (CSR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor studenten en heeft inspraak op o.a. regelingen voor studenten en de begroting, huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

De studentassessor van de UvA

Na de Maagdenhuis bezetting uit 2015 is een centrale studentassessor ingesteld. De studentassessor is aanwezig bij de vergaderingen van het College van Bestuur en adviseert het College over onderwijs- en studentgerelateerde thema’s. De assessor staat in nauw contact met de CSR en andere groepen in de studentengemeenschap om voeling te houden met wat er leeft onder studenten. De assessor heeft geen rol in formele (mede)zeggenschap en heeft dus geen advies- of instemmingsrecht.

Wat doe je als studentassessor?

Als studentassessor woon je de CvB-vergaderingen bij en neem je in het CvB deel aan de beraadslaging over het te voeren beleid. De focus ligt daarbij op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Binnen het CvB  belicht je de voorgelegde besluiten en adviseer je het CvB vanuit jouw perspectief als student. Dit zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met een onderwijs- en studentenperspectief.

Je neemt eveneens deel aan vergaderingen van de Universitaire Commissie Onderwijs, het CBO en het Universiteitsforum om te adviseren over het (onderwijs)beleid.

Verder houd je nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Je onderhoudt een goede werkrelatie met de Centrale Studentenraad. Je bent aanwezig bij vergaderingen van de CSR en blijft zo goed aangesloten bij belangen en meningen van de medezeggenschap. Je informeert de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur wederkerig.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

 • Een studentenstem laten horen in CvB;
 • voeling houden met de studentengemeenschap;
 • overleggen met betrokken partijen;
 • contact onderhouden met de facultaire student assessoren.

Wat bieden we jou?

Je bent in de gelegenheid de belangen van studenten van de UvA te vertegenwoordigen en doet bestuurservaring op het hoogste niveau op. Ook krijg je een vergoeding die passend is bij de verantwoordelijkheden die je krijgt.

Waaraan moet je voldoen?

 • Je staat ingeschreven als student aan de UvA;
 • in het collegejaar 2020-2021 ben je geen actief lid van een studentenbestuur, -vakbond of medezeggenschapsraad.

Je bent de ideale kandidaat als je de volgende kennis, ervaring en eigenschappen hebt:

 • passieve en actieve kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • grondige kennis van en een brede blik op de UvA;
 • bij voorkeur medezeggenschapservaring en/of bestuurservaring op een ander terrein;
 • goede communicatievaardigheden;
 • het vermogen om je snel complexe materie eigen te maken;
 • kennis van grote actuele dossiers;
 • planningsvaardigheden en een grote mate van zelfstandigheid.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het College van Bestuur, op voordracht van een benoemingsadviescommissie, en rekening houdend met diversiteit. In de benoemingsadviescommissie hebben twee studenten zitting, deze studenten worden aangedragen door de CSR, hiervan is er één CSR-lid en één niet CSR-lid. Daarnaast zit er in de commissie een lid uit het College van Bestuur en een lid uit de Raad van Toezicht.

Het betreft een benoeming voor de duur van een jaar, van  1 september 2020 tot en met 31 augustus  2021 in principe voor 32 uur per week. De vergoeding bedraagt €2.049 bruto per maand bij full time dienstverband. Cao Nederlandse Universiteiten), op basis van 38 uur per week. Op deze functie is het UFO-profiel P&O-adviseur van toepassing. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en/of ervaring.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Kom in actie en reageer op deze vacature. Sollicitaties zijn welkom tot uiterlijk 5 april a.s. soliciteer hier

 • Amsterdam UMC, location Vumc/AMC
 • Amsterdam
 • fulltime

Stage

WE HEBBEN JOU NIET NODIG (om koffie te halen)

Maar waarvoor dan wel? Onze organisatie is innovatief, informeel, transparant en leergierig, maar we leren graag nog meer van jonge, talentvolle studenten. De dynamiek in organisaties lijkt te veranderen als enthousiaste, ambitieuze mensen een plek in het bedrijf nemen en met leuke opdrachten en nieuwe ideeën verrassen.

En verrassen kun je, want je mag bij ons je eigen opdracht verzinnen. Natuurlijk zullen we je daarmee helpen, maar we zijn er van overtuigd dat je opdracht nog leuker en succesvoller is als je hem zelf hebt mogen vormgeven. Dus ben jij klaar om de theorie in de praktijk te brengen en, als volwaardige collega, bij Mansystems je stage of afstudeeropdracht uit te voeren?

WAT BIEDEN WIJ?

Wanneer je bij ons stage komt lopen is het natuurlijk goed om te weten wat wij je kunnen bieden. Je kunt bij ons een meewerk- of afstudeerstage doen waarbij je een eigen opdracht mag verzinnen die past bij je studie, ambitie en interesse. Binnen onze uitdagende en innoverende werkomgeving is er, naast het doen van je opdracht, veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Sta je er alleen voor? Nee, natuurlijk niet… Je krijgt begeleiding van een ervaren professional die je aan alle kanten helpt met het vormgeven van je opdracht en altijd paraat staat voor het beantwoorden van elke vraag die je hebt. En de begeleider is niet de enige die interesse in je heeft. Onze hele organisatie is gewend aan het feit dat er altijd stagiaires rondlopen en iedereen zal er alles aan doen om je te helpen waar het kan. Daarnaast krijg je een stagevergoeding van 500 euro (of je kan kiezen voor een auto tijdens je stage) en ligt er eventueel een carrière in het verschiet na het afstuderen.

WAT NEEM JE MEE NAAR ONS?

Aangezien Mansystems applicaties ontwikkelt voor bedrijven zijn wij op zoek naar studenten die een studie volgen op het gebied van informatica. Door het Mendix platform wat wij gebruiken is het niet nodig om een programmeur te zijn, maar dat mag natuurlijk wel. Als HBO of WO student ben je communicatief vaardig, een teamspeler, heb je een gezonde dosis ambitie en interesse in bedrijven en bedrijfsprocessen. HTML en CSS moeten je niet vreemd zijn, maar we worden helemaal blij als je ook nog kennis van Mendix hebt.

Intresse? Neem dan contact op met: danielle.oosten@mansystems.nl.

Junior Mendix Consultant

Wil jij de meest innovatieve apps ontwikkelen? Wil jij de wereld van low-code ontdekken en samen met je collega’s aan uitdagende projecten werken? Word onderdeel van een groeiende organisatie met volop ambities die wij samen met jou willen gaan realiseren!

Wij zijn Mansystems en wij bouwen waanzinnige apps voor heel veel klanten. Ook bouwen we tools waarmee ontwikkelaars nog hogere kwaliteit kunnen leveren. En dat doen we allemaal met Mendix, het low code platform. Mansystems is een dynamische organisatie met veel ambitie. We willen Mansystems laten groeien, zowel nationaal als internationaal. En om onze dromen na te jagen hebben we nieuwe collega’s nodig.

Daar kan jij er één van zijn.

Hoe ziet jouw week eruit?

Een dag als Mendix consultant is ontzettend afwisselend. Je bent natuurlijk bezig met het bouwen van een applicatie maar je geeft ook regelmatig demo’s aan klanten en praat met eindgebruikers om het beste resultaat te kunnen leveren. Hier heb je natuurlijk een goede kennis van Mendix voor nodig. Voordat je op je eerste project aan de slag gaat volg je daarom in onze Academy eerst een bootcamp van 5 weken waarin je het Rapid developer certificaat zal behalen en alles leert over Mendix.

Wat heb je nodig?

Een bachelor’s degree en goede taalvaardigheid in Nederlands en Engels. Ken je low-code of Mendix? Dat is mooi meegenomen! Heb je wel sterke affiniteit met IT maar nog niet de kennis? Geen probleem, wij gaan het je leren bij onze Academy.

Wat krijg je?

• Wij bieden een competitief salaris (afhankelijk van ervaring) met de nodige extra’s zoals een leaseauto, laptop en telefoon.

• Naast een geweldige start met de uitgebreide bootcamp bij onze Academy krijg je 8 studiedagen per jaar zodat jij alle tijd en ruimte hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Ook maken wij samen een plan zodat jij binnen een jaar examen kan doen voor het Advanced certificaat!

Wie zijn wij?

Mansystems is Mendix Expert Partner en Mendix Certified Support Partner en heeft de door Mendix erkende Mansystems Mendix Academy opgericht. Ook bouwt Mansystems tooling voor het Mendix-platform. Als dat nog niet genoeg redenen zijn, noemen we hieronder nog:

• Wij leiden digitale transformatie bij klanten door transformationele apps te bouwen. Wij beperken onszelf niet tot slechts 1 bepaalde sector, dus dit betekent voor jou veel verschillende klanten, vraagstukken en uitdagingen.

• Mansystems levert een constante hoge kwaliteit. Om die te garanderen zorgen wij voor een goede balans tussen ervaren consultants en aankomende talenten en willen we dat onze senior consultants hun kennis en ervaring zoveel mogelijk delen met junior low-code developers.

• Onze customer Mendix teams bedienen meerdere klanten. Support, UX, Graphic design en developers zijn onderdeel van elk team en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleveren van een kwalitatief hoogstaande applicatie en een goede overdracht van kennis naar onze Certified Support Department.

• Wij scoren hoog in klantentevredenheidsonderzoeken. Kwaliteit drijft ons. Wij ontwikkelden meerdere tools om de performance van Mendix-applicaties bij onze klanten te testen en te verbeteren en ons in staat te stellen ook proactief de klant support te kunnen bieden.

Tools die wij o.a. hebben ontwikkeld zijn de Application Test Suite en Application Performance Monitoring.

• Samen met Mendix verkopen wij de tools over de hele wereld, zodat ook andere organisaties van onze kennis kunnen profiteren en hoogstaande Mendix-applicaties kunnen leveren. Ook ontwikkelden wij unieke oplossingen voor het testen van het model, security en load van je Mendix app.

• De opleiders en experts in onze Mansystems Mendix Academy leiden developers op tot Mendix low-code experts. De kennis van en ervaring met het Mendix-platform is daarom ongeëvenaard en onze opleiders zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het platform.

Weet je genoeg? Wil je werken in een open en informele cultuur, flexibel zijn in je uren en locatie, goede arbeidsvoorwaarden ontvangen en deel uitmaken van een dynamisch team dat ook met veel plezier andere dingen doet dan ITeren, zoals lekker eten in onze kantine, biljarten of tafelvoetballen of een top tijd beleven tijdens het jaarlijkse Mansystems weekend, neem dan contact met ons op. Wij hebben een kantoor in Rijsenhout (naast Schiphol) en in Barneveld.

DUS – wacht niet en solliciteer nu via werkenbijmansystems.nl

Informatiespecialist Wetenschappelijke Informatievoorziening

 Als Informatiespecialist binnen het Antoni van Leeuwenhoek doe je systematisch literatuuronderzoek in verschillende databases en voer je bibliometrische analyses uit. Ook houd jij je bezig met het beheer van literatuurbestanden, diverse bibliografische managementsystemen en de instructie aan eindgebruikers in het gebruik hiervan. Daarnaast ben je de vraagbaak en helpdesk ten aanzien van de wetenschappelijke informatiebronnen en -systemen.

De Wetenschappelijke Informatievoorziening is verantwoordelijk voor het acquireren, beheren en aanbieden van een scala aan (bio)medische literatuur ten behoeve van de onderzoekers binnen het research instituut en de (para)medici in het ziekenhuis. De afdeling bestaat uit van een team van vier medewerkers.

Jouw profiel
Gedreven teamspeler met bibliografische kennis en informatietechnologische vaardigheden

Spreekt de uitdaging je aan en herken je jezelf in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we jou graag uit voor een kennismaking:
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in een (para)medische richting;
Je hebt een (para)medische of research achtergrond, of je bent al enige tijd werkzaam in een medische bibliotheek;
Je hebt kennis en ervaring van onderzoeksmethodologie;
Kennis van geautomatiseerde informatie- en datasystemen strekt tot de aanbeveling;
Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en beschikt over een scherp analyserend vermogen;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (lezen, schrijven en spreken);
Je beschikt over didactische en sociale vaardigheden, je kan zelfstandig werken en je wordt getypeerd als nauwkeurig, integer, oplettend en representatief;
Je hebt ervaring met het uitvoeren van literatuuronderzoek, begeleiden van systematic reviews en bibliometrische analyses.
Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
In eerste instantie betreft het een vacature met een contractduur van 1 jaar, bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet naar een vast contract. We zijn op zoek naar een collega die tussen de 24 tot 32 uur per week aan de slag kan. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen. Jouw salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, tussen € 2.453,- en € 3.664,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast maakt 8,33% vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% onderdeel uit van je secundaire voorwaarden. Je ontvangt een reiskostenvergoeding van € 0,08 per km, welke middels onze Meer Keuze Arbeidsvoorwaardenregeling aan het eind van het jaar aangevuld kan worden tot € 0,19 per km. Als werknemer van het Antoni van Leeuwenhoek kun je gratis parkeren.

Uiteraard stimuleren wij onze medewerkers om de auto te laten staan, daarom bieden wij een interessante fietsregeling en/of korting op een NS-businesscard. Als werkgever dragen wij 50% bij aan jouw pensioen bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en bieden wij een collectiviteitskorting aan voor de zorgverzekeraars IZZ en Zilveren Kruis en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Heb je een vraag over de sollicitatieprocedure? Dan kan je terecht bij recruiter Carly DeSantis, tel. 020-5121608 of e-mail: c.de.santis@nki.nl. Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan contact op met Winnie Schats, senior medewerker wetenschappelijke informatievoorziening, via telefoonnummer 020 – 5126198. Contactpersoon:Erica Wilthagen, E-mail: e.wilthagen@nki.nl.

 • antoni van leeuwenhoek
 • Amsterdam
 • parttime (24-32u p/wk)

Software Engineer

Wat ga je doen

Als software engineer heb je de volgende taken:

 • Het programmeren in Java, SQL Server (T-SQL), JavaScript, HTML5 en CSS.
 • Het uitvoeren van unit- en systemtesting.
 • Assisteren bij het opstellen van requirements en ontwerp.
 • Onderzoek doen naar en implementeren van nieuwe tools.
 • Het onderhouden van een WordPress CMS.
 • Het onderhouden van de (web-)applicaties.

Deze functie is zowel parttime als fulltime te vervullen.

Wat we van je verwachten

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding
 • Kennis van, en indien mogelijk ervaring met:
  • Web development / web design (JavaScript, HTML5, CSS)
  • Java en Tomcat (servlets & JSP)
  • Enterprise-level RDBMS (bij voorkeur SQL Server)
  • Ontwikkeling volgens een SDLC
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Flexibele instelling en communicatieve en luistervaardigheden
 • Systematische en analytische werkwijze
 • Iemand die nauwkeurigheid belangrijker vindt dan snel werken
 • Affiniteit met de gezondheidszorg is een pré
 • Kennis van cyber security, jQuery, Ajax, JSON, en WordPress zijn een pré

Waar ga je werken

De afdeling Klinische Informatiekunde (KIK) van het Amsterdam UMC, locatie AMC te Amsterdam verricht wetenschappelijk onderzoek naar de ondersteuning, sturing en evaluatie van de patiëntenzorg met behulp van technieken uit de informatica, statistiek en epidemiologie. In het kader hiervan beheert de afdeling verschillende grote medische registraties, waaronder de NHR (Nederlandse Hart Registratie).

Nederlandse Hartregistratie (NHR)

De Nederlandse Hartregistratie (NHR) verzamelt gegevens over alle hartinterventies die in Nederland zijn uitgevoerd. Ongeveer 75.000 interventies worden jaarlijks geregistreerd in de NHR-registratie. Momenteel zijn meer dan 1 miljoen interventies opgenomen in de registratie. De NHR-registratie volgt een patiënt met hartaandoeningen door alle stadia van het behandelingsproces: vanaf het moment van diagnose tot vele jaren na de interventie. Het is de missie van NHR om het hart van de patiënt te dienen door de kwaliteit van de cardiale zorg in Nederland te bewaken en te verbeteren via een geïntegreerde, hoogwaardige en innovatieve aanpak.

De KIK verzorgt de ontwikkeling en het onderhoud van het KIK-NHR registratiesysteem. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan software voor diensten waarmee de ziekenhuizen hun data kunnen aanleveren en invoeren in het landelijke systeem, data verwerkt wordt en datakwaliteits­controles worden uitgevoerd, en het rapporteren over de data middels rapporten en online charts. Dit registratieproces is volledig geautomatiseerd. De software wordt ontwikkeld in Java, Tomcat (JSP en servlets), SQL Server, en met webtechnologieën zoals JavaScript (incl. Ajax, jQuery, JSON), HTML5 en CSS. Verder wordt er ook WordPress gebruikt als CMS. Er wordt ontwikkeld middels open source tools (Apache NetBeans, Git, Apache Ant, JUnit) en open source libraries (m.n. Apache). Beveiliging (security by design) en data-kwaliteit zijn essentiële aspecten bij de ontwikkeling van het systeem. Het landelijke systeem is dan ook ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9001 gecertificeerd. Om deze reden wordt de software ontwikkeld volgens het V-model waarbij documentatie in alle fasen belangrijk is. Flexibiliteit in de SDLC is ingebouwd middels het iteratief en incrementeel ontwikkelen van de software (d.w.z. geen Agile maar ook geen waterval-model). Als junior of medior software engineer komt je te werken in een academische setting onder de begeleiding van een senior software engineer in een klein team waar een informele werksfeer heerst.

Wat we je bieden

Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien! Werken bij Amsterdam UMC, locatie AMC, betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

 • Het salaris bedraagt maximaal € 4.481,- bruto per maand op basis van 36 uur (conform schaal 10 CAO UMC).
 • Een aanstelling als software engineer voor 36 uur per week (24 of 32 uur ook mogelijk)
 • Wij bieden een contract voor 12 maanden met uitkijk op verlenging
 • Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken
 • Mogelijkheden tot aanvullende scholing en verdieping
 • Het salaris is exclusief vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft locatie AMC ook voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers.
 • Pensioen wordt opgebouwd bij Be Frank.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op https://werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden-amr/.

Laten we kennis maken

Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met Emile Brinkman (Senior Software Engineer), via 020 – 56 67952 of e.s.brinkman@amsterdamumc.nl.

Wij zien uit naar onze kennismaking!

 • Amsterdam UMC, location Vumc/AMC
 • Amsterdam
 • fulltime

Accountmanager eHealth

Wil je samenwerken aan de gezondheid van iedereen? Bij een innovatieve en snelgroeiende organisatie? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?

We vinden werkplezier ontzettend belangrijk. Hierin speel jij een belangrijke rol, je bent namelijk het gezicht van Ksyos voor al onze zorgverleners. Samen met je team heb je als doel om de Ksyos diensten in de markt te zetten. Jij hebt contact met de zorgverleners en traint hen ook in het gebruik van onze diensten. Je krijgt van ons alle tools om jezelf inhoudelijk te ontwikkelen en zo de artsen, medisch specialisten en assistenten op de beste manier met Ksyos te laten werken. Je vindt het leuk om de zorg te veranderen en hier op dagelijkse basis een bijdrage aan te leveren.

Zo ben je dagelijks bezig met:Acquisitie van nieuwe artsen en zorggroepen voor een of meerdere diensten (o.a. Cardiologie, Dermatologie, Oogheelkunde, Slaap en GGZ)

 • Opschaling en implementatie van nieuwe diensten en producten
 • Bezoeken en trainen van artsen en andere zorgverleners op locatie
 • Ondersteuning op afstand in geval van inhoudelijke vragen voor huisartsen, POH’s, assistenten en medisch specialisten vanaf ons kantoor in Amstelveen
 • Organisatie van bijeenkomsten en cursussen voor artsen en zorgverleners door heel Nederland.

 

 

 

Wie ben jij?

Je wilt elke dag samen met je team een bijdrage leveren aan de gezondheid van iedereen. Je vindt het leuk om je werk op kantoor af te wisselen met afspraken door het hele land. Je bent ambitieus, commercieel en sociaal en wil graag onze diensten nog beter en groter maken. In het ideale geval:

 • Heb je een afgeronde HBO- of WO-opleiding en 0 – 5 jaar werkervaring
 • Heb je sterke communicatieve vaardigheden
 • Kun je goed zelfstandig werken, maar ben je ook een echte teamplayer
 • Ben je commercieel en gericht op (persoonlijke) groei
 • Heb je een sterke interesse in innovatie, scale-ups & e-health
 • Mag je legaal autorijden in Nederland (in het bezit van rijbewijs B)
 • Woon je in (de buurt van) Amsterdam of Amstelveen
 • Wil je samen met ons de gezondheidszorg beter maken

Wat kan je verwachten?

Ksyos is een snelgroeiende, innovatieve organisatie met enthousiaste en jonge mensen. We werken samen aan een betere gezondheid en delen ambitie en ervaring in een plezierige en betrokken werkomgeving. Je gaat werken in team Change en zal betrokken zijn bij een van onze diensten. Uiteraard werk je samen met je collega’s van Services, Design & Technology.

Wij bieden je:

 • Een uitdagende baan voor minimaal 32u per week
 • Meer dan 70 hele leuke collega’s
 • Goede arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, pensioen, doorgroeimogelijkheden)
 • Laptop & telefoon
 • Minimaal 5 weken vakantie per jaar
 • Ongelimiteerde toegang tot de pingpong tafel (inclusief ‘rondje-rond-de-tafel’ vrijdagmiddag borrel ; ))
 • Onze eigen bootcamp (en tal van andere (sportieve) activiteiten en uitjes)
 • Heel veel (werk)plezier

 

 

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt kan je mailen naar (hr@ksyos.nl) of bellen met (0206000060) Hanne of José.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Solliciteer dan direct via de volgende link:

https://werkenbij.ksyos.nl/accountmanager-ehealth/nl/apply

Met 4.500 medisch specialisten en paramedici en 7.500 huisartsen is Ksyos de grootste digitale zorginstelling van Nederland. Samen zien we zo’n 2.000 patiënten per dag. Dicht bij huis, zonder wachttijd en voor een eerlijke prijs. Van cardiologie en dermatologie tot oogheelkunde, pulmonologie en GGZ: Ksyos maakt de zorg slimmer, beter en menselijker.

Software developer (medior/senior)

 

 

Wil je samenwerken aan de gezondheid van iedereen? Bij een innovatieve en snelgroeiende organisatie? Dan zoeken wij jou!

Wie zijn wij?

Met 4.500 medisch specialisten en paramedici en 7.500 huisartsen is Ksyos de grootste zorginstelling van Nederland. Samen zien we zo’n 1.500 patiënten per dag. Dicht bij huis, zonder wachttijd en voor een eerlijke prijs. Van cardiologie en dermatologie tot oogheelkunde, pulmonologie en GGZ: Ksyos maakt de zorg slimmer, beter en menselijker.

Wat ga je doen?

Als software engineer ben je verantwoordelijk voor het bedenken, implementeren en onderhouden van flexibele, veilige en schaalbare software die zich kan meten met de beste medische webapplicaties wereldwijd. Het KSYOS zorgplatform is gebaseerd op moderne software development- en architectuurprincipes (Single Page Application, Node.js, React, TypeScript, FHIR en AWS). We werken met onze twee ontwikkelteams volgens de Scrum methodiek. Waar systemen in de zorg vaak achterlopen is het KSYOS platform zeer innovatief en leggen we juist de nadruk op een optimale gebruikerservaring. Dat doen we samen met onze afdeling Design waar gebruikerstests en design thinking een prominente plek innemen.

Je ontwikkelt en onderhoudt het software platform en zorgt voor begrijpelijke en onderhoudbare code. Je doet code reviews van de pull requests van andere teamleden om kennis te delen en kwaliteit te waarborgen.

Je komt pro-actief met ideeën om zowel de codebase, de software ontwikkelstraat als het teamproces te verbeteren. Je neemt deel aan ons wekelijkse studie-uur en presenteert ook zelf af en toe een onderwerp. Je volgt nieuwe ontwikkelingen in het software development vak nauwgezet en bezoekt congressen en seminars over je vak.

Wie ben je?

 • Ruime en aantoonbare ervaring met het bouwen van webapplicaties (minimaal 3 jaar);
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Javascript. In het bijzonder TypeScript, Node.js, en React;
 • Kennis van SQL en software design patterns;
 • Een afgeronde hbo of universitaire opleiding informatica of aanverwant;
 • Enthousiaste persoonlijkheid, altijd op zoek naar technische uitdagingen;
 • Zelfstandig en flexibel, je bent gewend in een Scrum team te werken of je wilt dit leren;
 • Je bent in staat om pragmatisch te handelen in een veranderende omgeving;
 • Ervaring met koppelingen in medische wereld is een pre (FHIR, HL7, OZIS, AORTA (LSP), EDIFACT);
 • C2 beheersing Nederlandse taal.

Wij bieden jou:

 • Een fijne werkplek met meer dan 60 hele leuke collega’s op ons kantoor in Amstelveen.
 • Hypermoderne ontwikkelstraat;
 • Je krijgt een laptop naar keuze, Apple, Windows of Linux);
 • Een goed salaris;
 • Een goede pensioen regeling;
 • Mogelijkheid voor een leaseauto;
 • Een high end smartphone;
 • Een fulltime positie (32 uur in overleg mogelijk);
 • Toegang tot online cursussen; en mogelijkheid om congressen bij te wonen
 • Volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden;
 • Ongelimiteerde toegang tot de tafeltennistafel;

Solliciteren?

Geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct via onderstaande link:

https://werkenbij.ksyos.nl/mediorsenior-software-developer/nl/apply

Met 4.500 medisch specialisten en paramedici en 7.500 huisartsen is Ksyos de grootste digitale zorginstelling van Nederland. Samen zien we zo’n 1.500 patiënten per dag. Dicht bij huis, zonder wachttijd en voor een eerlijke prijs. Van cardiologie en dermatologie tot oogheelkunde, pulmonologie en GGZ: Ksyos maakt de zorg slimmer, beter en menselijker.